TillbakaErbjudandet   ⟩   Mål   ⟩   Fördjupning
Image

Produkter med svårslagen klimatnytta

Martinsons var först i Norden med att erbjuda Svanenmärkt KL-trä. Företaget har sedan fortsatt sitt aktiva arbete för att visa på klimatnyttan med produkterna. Det visar inte minst den fort-satta satsningen på att ta fram miljövarudeklarationer.
– Att ha koll på sin klimatpåverkan ser vi som en självklarhet, säger Per Lundgren, miljö- och kvalitetssamordnare på Martinsons.

 Miljövarudeklarationerna har precis som tidigare tagits fram i samarbete med EPD Norge och IVL Svenska Miljöinstitutet. Miljövarudeklarationerna kontrolleras väldigt noggrant och ska verifieras och datumstämplas.
– Det är en färskvara att hålla sig ajour med sättet som vi tillverkar på. Vi försöker hela tiden hitta förbättringsmöjligheter. Dessutom märker vi mer och mer att branschen efterfrågar att vi har den här kollen på våra siffror, säger Per Lundgren på Martinsons.

Under 2019 har det även inletts ett projekt för att ta fram EPD:er på byggprodukter.
– Vi är proaktiva där och går vidare till nästa etapp.

Martinsons har även fattat beslut om att inleda en förstudie där slutliga syftet är en klimatkartläggning.
– Där går vi ända ner till underleverantörsnivå. Allt ingående material som kommer till slutkund, även emballage och lim ska följa en viss standard så att vi får några utgångssiffror att jobba med och kan förbättra oss. Men där ligger resultatet såklart en bit fram, konstaterar Per.

Men det är inte de enda områden där Martinsons satsat under året. Klimatfrågor är även centrala i investeringsbesluten och val av leverantörer. Martinsons har under 2019 gått upp till användning av 100 procent förnybar energi, tack vare ett långsiktigt samarbete med Skellefteå Kraft och att pannorna på anläggningen kan drivas med restprodukter från produktionen.
– Hela driften när det handlar om värme- och elenergi är därmed förnybar med kraft från vår egen regionen. Det är skogen och Skellefteälven som ger oss den värme och el vi behöver, säger Per.

När Martinsons valde att investera i en ny huvudpanna till anläggningen i Bygdsiljum skapades också fördelar med koppling till miljöpåverkan. Huvudpannan i Bygdiljum är del av ett flertal satsningar som genomförts för att successivt öka produktionen. Pannan byggs för att klara en övre gräns för utsläpp av stoft på 30 milligram per kubikmeter, att jämföra med 50 milligram på kubikmeter hos den nuvarande.
– När vi har alla pannor på plats kommer den nya att köras konstant vilket sänker produktionens miljöpåverkan. Vi räknar med att driftsätta den nya pannan under hösten 2020, säger Per Lundgren.

Måluppfyllnad

Energianvändning Vi använder enbart förnybar energi på våra anläggningar.

Resultatet är utmärkt. Martinsons använder förnybar energi till 100 procent. All elenergi kommer från förnybar el från Skellefteälven.
I pannorna i Bygdsiljum och
 Kroksjön används biobränslen, och på anläggningen i Hällnäs som är nedlagd har Martinsons under 2019 övergått till att elda med flis från egen produktion i väntan på en köpare.

Utveckling senaste året. 
All el- och värmeenergi som används hos Martinsons är förnybar och att Martinsons gått från 75 % till 100 % förnybar energi i produktionen.

Säkra miljöval Våra förädlade produkter är miljövarudeklarerade eller hållbarhetsbedömda av tredje part.

Resultatet är utmärkt. Vi var först med Svanenmärkt KL-trä och har även förnyat flera miljövarudeklarationer under året genom samarabete med EPD Norge och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Utveckling senaste året. 
Vi har bland annat anpassat oss till de nya Svanenkriterierna som uppdaterades under 2019.