TillbakaSkogsbruk   ⟩   Mål   ⟩   Fördjupning
Image

Nära samarbete och stöttning av entreprenörer

Utvecklingen på Martinsons skogsavdelning under 2019 är inte bara begränsad till den egna organisationen. I samarbete med skogsentreprenörer har företaget försökt hitta nya arbetssätt för att kunna växla upp volymerna med befintliga samarbetspartners.

– Vi har haft en dialog för att hjälpa dem öka produktion upp mot önskade avverkningsvolymer på olika sätt. Det är en svår bransch att verka i där trösklarna till nästa utvecklingssteg kan kännas höga om man inte får stöd, säger Peter Holmström, råvaruchef hos Martinsons.

 

Affärsutveckling genom specialisering

Det handlar bland annat om affärsutveckling genom specialisering. Ett exempel är ett företag som ägt både en skotare och en skördare som körts på enkelskift av två personer.

– Vi föreslog för ett par år sedan en lösning som var inriktad på att köra skördaren på dubbelskift och köpa in tjänsten med skotaren från ett annat entreprenadföretag. Det är ett stort beslut för ett litet företag och vi har full respekt för att det behöver funderas på. De var tveksamma först, men kom sedan med ett förslag på lösning. Resultatet är att de nästan fyrdubblat sin produktion i dag, säger Peter Holmström, som fortsätter:

– Ett annat exempel är att alla fått erbjudande om att köra med fler maskiner eftersom det är enklare både för oss och för våra entreprenörer att utveckla affären tillsammans när vi redan känner varandra. Hittills har det resulterat i att en entreprenör växlat upp med ytterligare en maskin. Vi har också ett par exempel där man gått från en kombimaskin till ett vanligt koncept med skotare/skördare vilket också ger mer produktion.

 

För Martinsons är fördelarna flera. Genom att jobba mot valda entreprenörer i större utsträckning blir Martinsons mer effektiva i sitt arbete och kan även vara mer aktiva i arbetet för att stötta utvecklingen av entreprenörernas företag.

– För oss är det oerhört viktigt med en nära relation. Entreprenörerna är inte anställda hos oss på Martinsons, men representerar och stärker vårt varumärke i skogen mot våra skogsleverantörer.

Hela kedjan från skog till industri är en laginsats. Vi måste tillsammans jobba åt samma håll för att resultatet ska bli bra, säger Peter som också berättar att Martinsons tagit beslutet att enbart arbeta med certifierade entreprenörer sedan ett antal år tillbaka.

 

Samarbete med skogsentreprenörerna

Martinsons har också inlett ett samarbete med branschorganisationen SE Skogsentreprenörerna, inriktat på metodutveckling. Syftet är att skapa högre produktion med samma antal entreprenörer – men utan att öka arbetsinsatsen. Målet är en mer avstressad arbetsmiljö med ökad lönsamhet som resultat. Detta innefattar ett kurspaket som erbjuds till alla entreprenörer som kör med fast avtal. För att uppmuntra deltagande skjuter Martinsons till ett bidrag åt de entreprenörer som väljer att hoppa på kursen.

 

 

Generationsskifte en utmaning

Under en lång rad av år har tyvärr intresset från ungdomar att söka sig till Naturbruksgymnasiet med inriktning mot skogsbruk sjunkit, något som fått till följd att det är mycket svårt att hitta kompetent personal för många entreprenörer.

För att ytterligare stötta skogsentreprenörerna underlättar Martinsons därför även rekryteringen av nya förare till branschen, förutom förare från Naturbruksgymnasiet även karriärbytare som saknar yrkeserfarenhet.

 

– Det är ett komplext arbete att köra skogsmaskin. Ibland kan det vara svårt att ta sig in i branschen på grund av att det handlar om små företag med varierande lönsamhet som inte vill dra på sig ekonomiska risker med nyanställd personal.  Det finns därför en del uppdragsgivare i branschen som idag väljer att stötta nyrekryteringar genom ekonomiska morötter till entreprenörerna för att dom själv ska slippa stå hela risken och kostnaden. Martinsons har i samarbete med våra entreprenörer under 2019 hittat en modell som vi hoppas ska bli attraktiv och bidra till fler nya förare hos våra duktiga entreprenörer.

 

”Måna om samarbeten”

Totalt samarbetar Martinsons med cirka 15 avverkningsentreprenörer runt om i Västerbotten, varav de flesta har sin bas i små samhällen.

– Vi är oerhört måna om våra samarbeten. Det vi delar med både entreprenörerna och skogsägarna som säljer skog till oss är intresset för skogen och långsiktigheten i skogsbruket. Vi vill hela tiden bli bättre för göra rätt både mot natur, markägare och sågverket vilket driver oss att ta steg framåt hela tiden. Att vi utvecklar våra samarbeten på den här fronten gör oss i förlängningen bättre både när det handlar om naturhänsyn och i övrigt genom hela kedjan från skog till industri, säger Peter Holmström.

Måluppfyllnad

Martinsons produkter erbjuds med certi­­­fiering enligt FSC®-mixed sources (FSC®-C107490), ­vilket garan­terar att vi uppfyller FSC®-standarden för ett ansvarsfullt skogsbruk och spårbarhet av ­råvara. Vi avverkar enbart skog som uppfyller riktlinjerna inom FSC Controlled Wood.

Resultatet är utmärkt. Ingen råvara som sågas på Martinsons anläggningar kommer från kontroversiella källor. Anskaffningen av virke från Västerbottens skogsägare var under 2019 något lägre än 2018, vilket är en naturlig följd av en avmattad konjunktur och ingående höga lagernivåer. 

Utveckling senaste året. 
Vi höll en nivå som var väl anpassad för våra sågverks behov under 2019.

Biologisk mångfald Vi är ständigt aktiva i branschgemensamma diskussioner och initiativ kopplat till hållbart skogsbruk och tar med oss nya kunskaper i ämnet som tillför värden i vår egen organisation. 

Resultatet är bra. Martinsons har höjt kunskapsnivån inom organisationen under året och deltagit i kunskapshöjande samarbeten med andra organisationer. Organisationens höga mål kopplat till hållbarhet har gjort att Martinsons följer en högre nivå av detaljhänsyn i avverknings-åtgärder, som kallas PEFC-standard. 

Utveckling senaste året.  
Martinsons har tagit steg framåt inom området vilket lett fram till nya och tydliga kravställningar bland annat gällande detaljhänsyn i avverkning. 

Långsiktiga skogsbruk Vi möjliggör aktiva skogsbruk runt om i hela Västerbotten genom att jobba tillsammans med lokala entrep-renörer stationerade i glesbygd och för utvecklande dialoger kring långsiktigt och hållbart skogsbruk med privata skogsägare.

Resultatet är utmärkt. Martinsons fortsätter det långsiktiga samarbetet med entreprenörer på olika norrländska orter, samhällen och byar. Under 2019 etablerade Martinsons drygt 15 nära samarbeten. Martinsons har också stöttat entreprenörer med affärs-utveckling och incitament för nyrekrytering.

Utveckling senaste året.  
Martinsons fortsätter att arbeta i långsiktiga och nära samarbeten, som stöttar både den egna och entreprenörens affär.