TillbakaSocialt ansvar   ⟩   Mål   ⟩   Fördjupning
Image

Jämställda satsningar gör avtryck

Den största delen av Martinsons arbete inom socialt ansvar syns aldrig utåt. Det handlar om långvariga engagemang i närområdet och stöttning av såväl föreningar och initiativ som hjälper till att stärka livskraften i bygden ytterligare. Därför är pris som Skogsnolias jämställdhetspris ingen isolerad händelse, utan del av ett större sammanhang.

– För oss är det viktigt att det hänger ihop. Vi kan absolut inte säga att vi var först av alla med att arbeta med jämställdhetsfrågorna, men vi har gjort det mer fokuserat under några år, säger Lars Martinson, koncernchef.

Han fortsätter:

– Under förra året så syntes det också mer extern. Vi såg och ville uppmärksamma NYKS och Elin Olofssons viktiga arbete för att bättre jämställdhet i skogsindustrin tidigare under året genom att tilldela henne vårt eget pris träflugan. Sedan var jämställdheten en viktig del i hela arbetet med Skogsnolia, vilket gav ett fantastiskt gensvar, säger Lars Martinson, koncernchef.

Skänker pengarna vidare
Prispengarna på 20 000 kronor har Martinsons valt att skänka vidare till satsningen Futebol dá força (”fotboll ger styrka”), en stiftelse som arbetar för att stärka tjejer genom fotboll.

– Föreningslivet och idrotten har alltid legat oss varmt om hjärtat. När vi kan göra något för att få fler ungdomar att röra på sig och mötas i idrotten så bidrar vi gärna till det.

Martinsons engagemang i den lokala idrottsrörelsen är också sedan länge starkt. Stöttningen av föreningar runt om i hela Västerbotten är omfattande och långsiktig.

Hjältarnas Hus
Samarbetet med anhörighuset Hjältarnas Hus intill Norrlands Universitetssjukhus i Umeå fortsätter också. Det ger familjer med svårt sjuka barn möjligheten att bo tillsammans under behandlingsperioder.

– För oss är det ett viktigt samarbete. Det gör livet enklare i en svår tid för en familj. För oss finns det en naturlig koppling till det samarbetet. Många av våra medarbetare, leverantörer och samarbetspartners i skogen, skogsägare och entreprenörer bor och verkar på mindre orter. De har personlig erfarenhet av vad avstånd kan innebära. 

En mer jämställd generation
Runt om i hela Västerbotten diskuteras nu utmaningarna med kompetensförsörjning. Vid sidan av det ständiga arbetet för att rekrytera kompetens arbetar Martinsons också långsiktigt genom två satsningar, T2 College och Exploratoriet som både finns i Skellefteå, för att öka intresset för trä, teknik och arbeten inom industrin.

– Det handlar om att bredda rekryteringsbasen på sikt. Jämställdhetsfrågan är viktig även här, då vi varit en mansdominerad bransch under lång tid. Vi vill att de arbeten vi erbjuder ska vara lika naturliga för flickor att söka sig till som de varit för pojkar.

Måluppfyllnad

Socialt ansvar Vi engagerar oss i initiativ som gör livet i vår region bättre, både i det större och det lite mindre perspektivet.

Resultatet är bra. Vi fortsätter utveckla våra sociala engagemang och donerade bland annat vinstsumman för jämställdhetspriset på Skogsnolia till Futebol da Forca. Vid sidan om det fortsätter vårt  engagemang i anhörighuset Hjältarnas Hus vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, samarbetet med Sjöräddningen i Holmsund och satsningen på Avanäs företagspark på platsen där sågverket i Hällnäs fanns.

Utveckling senaste året. 
Vi fortsätter utveckla våra sociala engagemang i linje med vår strategi.

 

Utbildning Vi engagerar oss i ungdomars möjligheter att upptäcka glädjen med naturvetenskap, teknik och trä. 

Resultatet är bra. Våra engagemang i T2 College och Exploratoriet i Skellefteå fortsätter. T2 College är en industriutbildning där Martinsons samverkar med företag och gymnasiekontor. Exploratoriet är en satsning på att väcka intresset för naturvetenskap och teknik hos barn och unga.

Utveckling senaste året. 
Samma som tidigare.

 

Breddsponsring Vi engagerar oss i föreningslivet främst i vårt närområde. Vi engagerar oss i lika stor omfattning i mäns och kvinnors intressen.

Resultatet är bra. Vi engagerar oss i 52 föreningar av olika typer runt om i Västerbotten. Det handlar både om idrottsföreningar och andra typer av föreningar. Vi levererar även restprodukter som flis och bark från våra anläggningar för användning i föreningarnas skidspår.

Utveckling senaste året. 
En utveckling från 2019, främst genom fler typer av engagemang.

 

Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor Vi ställer krav på våra leverantörer kring mänskliga rättigheter utgående från vår leverantörskod.

Resultatet är bra. Vi för dialoger med våra strategiska leverantörer och har genomfört egna uppföljningar kopplat till efterlevnaden.

Utveckling senaste året. 
Egna uppföljningar genomförda.